Trafik Adabı Dersi Özeti

ADABIMUAŞERET

Kaybetmek üzere olduğumuz, kaybettiğimizde çok yoksul ve yoksun duruma dü- şeceğimiz bir hazinemiz vardır; adabımuaşeret. Adabımuaşeret, öteden beri nesilden nesle aktarılan, millî, manevî ve evrensel değerlerden, birikimlerden beslenen bir kıy- met ve ayrıca insan olmanın gerektirdiği hal ve hareketlerin sonuçları olarak karşımıza çıkar. Peki nedir adabımuaşeret?

Adabımuaşeret sadece insanın insanla ilişkisi değildir

Adabımuaşeret; evrenin merkezindeki insanın, canlı – cansız bütün varlık ile ilişki- lerindeki ulaşılması arzulanan estetik seviyeyi ifade eder. İnsanın insanlarla ve hem de hayvanlarla, bitkilerle, cansız varlıklarla kısaca bütün evrenle ilişkilerini çok yönlü bir şekilde ifade eden kurallar ve prensipler bütünüdür.

Bir taraftan etrafımızdaki komşularımızla, akrabalarımızla, aile bireylerimizle ve bü- tün insanlarla ilişkilerimizi, diğer taraftan da sokaktaki kediyle, denizdeki balıkla, giydi- ğimiz ceketle, ayakkabıyla, bilgisayarımızın kablosuyla, bindiğimiz arabayla, oturduğu- muz koltukla, içtiğimiz suyla, yediğimiz ekmekle ilişkilerimizi de ifade eder. Bu anlamda aslında bütün hayatımızı kuşatır.

İhtiyaç olarak ortaya çıkan adabımuaşeret alanları var mıdır?

Geçmişten günümüze süregelen sofra adâbı, konuşma adâbı, öğrencilik adâbı gibi temel adabımuaşeret konuları olduğu gibi bugün de ihtiyaç olarak karşımıza çıkan ada- bımuaşeret konularından bahsetmek gerekir. Bu noktada bize düşen nedir? Bizden öncekilerin yaptığı gibi, toplumsal süreklilik içinde bu ihtiyaçları karşılamaktır elbette. Bu ihtiyaçları karşılamak aldığımız emaneti bizden sonrakilere teslim etmek noktasında önemli bir görev olarak ele alınmalıdır. Zira bu kültür bir bakış açısıyla da bize ataları- mızın mirası değil, torunlarımızın emanetidir, peki bu konuda neler yapabiliriz? Mesela teknolojinin çok hızlı ilerlediği günümüzde teknolojiyi kullanma adabı diye yeni bir başlık karşımıza çıkar. Teknolojiyi kullanma noktasında nasıl prensipler geliştirebiliriz? Onun adabı var mı, olmalı mı? Bir örnekle ele almaya çalışalım. Teknolojinin toplumsal ha- yatı güçlü bir şekilde etkileyen ürünü cep telefonu/akıllı telefon. Her an aranabilirsiniz. Toplantıdasınız; toplantı veya bir görüşmedesiniz, sohbet ediyorsunuz orada telefona bakmak mı doğrudur yoksa bakmamak mı? Bakarsanız yanınızdakilere nezaketsizlik olacak, bakmazsanız arayan kişiye. İşte güncel

Zaman Kaybetmeyin Hemen Kayıt Olun

Bize Ulaşın